• +387 51 810 300
 • nacelnik.opstine@opstina-gradiska.com

Услуге и остале дјелатности

Привредно друштво Mehanizmi B д.о.о. основано је 2004. године као кћерка фирма словеначког холдинга „Iskra-Mehanizmi d.d.“. Основано је са задатком производње компоненти, склопова и готових производа из подручја рада матичне фирме и осталих подручја у области електро-машинске индустрије. Захтјеви купаца, тржишна конкуренција, те жеља и неопходност сталног унапређења и развоја, условили су брз напредак и развој.IEE д.о.о. Бања Лука, ПЈ „Топлана“ Градишка

 • Војводе Мишића 64, Градишка
 • +387 (0)51 816 264

Основна дјелатност IEE-а је научно-истраживачки рад у области обновљивих извора енергије, енергетске ефикасности и екологије. Дјелујући у сегменту обновљивих извора енергије и енергетске ефикасности, клијентима се нуди „кључ у руке“ системска рјешења управљања енергијом и отпадом – „waste to energy“ концепт.

Опширније

Mis Trade д.о.о.

 • Градишка цеста 95, Нова Топола
 • + 387 (0)51 890 120 + 387 (0)51 890 121 + 387 (0)66 713 838

Предузеће је основано 1991. године са сједиштем у Новој Тополи. У оквиру регистроване дјелатности баве се извођењем инсталација централног гријања на различите врсте енергената (чврсто, течно, плин, струја, соларно, топлинске пумпе), затим извођењем инсталација вентилације, климатизације и инсталације воде.

Опширније

Механизми Б

 • Партизанска 54 А, Градишка
 • +387 (0)51 825 560

Захтјеви купаца, тржишна конкуренција, те жеља и неопходност сталног унапређења и развоја, условили су брз напредак и развој привредног друштва „Механизми Б“ д.о.о.

Опширније

MMN Company

 • Агроиндустријска зона Нове Тополе, Градишка
 • +387 (0)65 514 857

Фирма се приоритетно бави уградњом видео надзора, алармних система и LED расвјете. Такође, обавља послове инсталација свијетлећих реклама као и увођења слабе и јаке струје.

Опширније

R.V.-kont д.о.о.

 • Видовданска б.б., Градишка
 • +387 (0)51 814 357

Предузеће се бави пружањем рачуноводствених услуга. Предузеће има око 300 задовољних клијената.

Опширније


PROJEKAT UNAPREĐENJA LOKALNOG RAZVOJA (GOLD)

Ова веб страница је припремљена уз подршку Америчке агенције за међународни развој (USAID) и Шведске међународне агенције за развој и сарадњу (Sida). Садржај ове веб странице је искључива одговорност општине Градишка и не одражава нужно ставове USAID-а, Sida-е или влада Сједињених Америчких Држава или Шведске.