• +387 51 810 300
  • nacelnik.opstine@opstina-gradiska.com

Ливница Тешић д.о.о.

  • Све
  • Ливница Тешић д.о.о.


Ливница Тешић д.о.о.

Ливница Тешић д.о.о.

Ливница Тешић д.о.о.

Ливница Тешић д.о.о.

Ливница Тешић д.о.о.

Приватно предузеће Ливница Тешић д.о.о. настало је од предузећа П.П. Отпад Промет основаног 1988. године, које је сакупљало секундарне сировине и прометовало истим. Ливница Тешић д.о.о. је данас предузеће које се бави сљедећим дјелатностима: ливање сивог лива (гуса), ливање обојених метала, сакупљање и рециклажа металним отпадцима, сакупљање и рециклажа неметалним отпадцима, трговина на велико секундарним сировинама,превоз робе у друмском саобраћају.

Приватно предузеће Ливница Тешић д.о.о. настало је од предузећа П.П. Отпад Промет основаног 1988. године, које је сакупљало секундарне сировине и прометовало истим. Ливница Тешић д.о.о. је данас предузеће које се бави сљедећим дјелатностима: ливање сивог лива (гуса), ливање обојених метала, сакупљање и рециклажа металним отпадцима, сакупљање и рециклажа неметалним отпадцима, трговина на велико секундарним сировинама,превоз робе у друмском саобраћају.

Контакт

Чатрња бб, Градишка

Телефон: + 387 (0)51 847 100 + 387 (0)51 847 101 + 387 (0)65 649 175
Факс: +387 (0)51 847 102

Е - пошта: info@livnica-tesic.com
Веб сајт: http://www.livnica-tesic.com

PROJEKAT UNAPREĐENJA LOKALNOG RAZVOJA (GOLD)

Ова веб страница је припремљена уз подршку Америчке агенције за међународни развој (USAID) и Шведске међународне агенције за развој и сарадњу (Sida). Садржај ове веб странице је искључива одговорност општине Градишка и не одражава нужно ставове USAID-а, Sida-е или влада Сједињених Америчких Држава или Шведске.