• +387 51 810 300
  • nacelnik.opstine@opstina-gradiska.com

Секундарац д.о.о.

  • Све
  • Секундарне сировине


Секундарне сировине

Секундарне сировине

Секундарне сировине

Секундарне сировине

Секундарне сировине

Секундарне сировине

Секундарне сировине

Секундарне сировине

Секундарне сировине

Секундарне сировине

Секундарне сировине

Предузеће Секундарац д.о.о. је производно-прометно предузеће у приватном власништву. Основна дјелатност предузећа је прикупљање, прерада и продаја секундарних сировина, првенствено жељеза и обојених метала (алуминијум, бакар, цинк, олово, калај и др.). Предузеће непрекидно послује више од 20 година и располаже властитим пословним простором (канцеларије, складишта, производне хале) и опремом за несметано одвијање пословања.

Сједиште предузећа налази се у Градишци (Република Српска-Босна и Херцеговина) гдје су смјештене канцеларије, производни погон, возни парк те станица за откуп секундарних сировина. Поред ових, предузеће располаже и новоизграђеним канцеларијским, складишним и производним капацитетима који се налазе у Ламинцима, удаљеним 6 км од центра града. У непосредној близини налази се и гранични прелаз са Р. Хрватском.

Основна дјелатност предузећа Секундарац д.о.о. је прикупљање-откуп, прерада и продаја секундарних сировина, првенствено жељеза и обојених метала. Вршимо откуп свих врста метала, машина, уређаја, неупотребљивих аутомобила, кућанских апарата и др. Након пријема робе, приступамо њеном раздвајању и сортирању према врстама материјала. Коначан резултат јесу секундарне сировине високе чистоће без примјеса. Поред тога вршимо и даљу прераду-топљење алуминијума, олова, цинка и калаја.

Заинтересованим купцима смо у могућности понудити сљедеће: отпадно жељезо и обојени метали (класификовани по класама), одливци од алуминијума, олова, цинка, калаја, метални профили разних облика и димензија,  сјечење метала (жељеза) по мјери и шаблону.

Контакт

Борисава Станковића 8, Градишка

Телефон: +387 (0)51 835 528
Факс: +387 (0)51 835 528

Е - пошта: sekundarac@gmail.com
Веб сајт: http://www.sekundarac.com

PROJEKAT UNAPREĐENJA LOKALNOG RAZVOJA (GOLD)

Ова веб страница је припремљена уз подршку Америчке агенције за међународни развој (USAID) и Шведске међународне агенције за развој и сарадњу (Sida). Садржај ове веб странице је искључива одговорност општине Градишка и не одражава нужно ставове USAID-а, Sida-е или влада Сједињених Америчких Држава или Шведске.