• +387 51 810 300
 • nacelnik.opstine@opstina-gradiska.com

Чекић д.о.о.

 • Све
 • Чекић д.о.о.
 • Ограде
 • Грађевинска браварија
 • Таласаста плетива
 • Лимарија
 • Кровопокривачки радови
 • Металне конструкције
 • Расвјетни стубови
 • Остали производи


Чекић д.о.о.

Чекић д.о.о.

Чекић д.о.о.

Чекић д.о.о.

Чекић д.о.о.

Чекић д.о.о.

Чекић д.о.о.

Чекић д.о.о.

Чекић д.о.о.

Чекић д.о.о.

Чекић д.о.о.

Чекић д.о.о.

Чекић д.о.о.

Ограде

Ограде

Ограде

Ограде

Ограде

Ограде

Ограде

Ограде

Ограде

Ограде

Ограде

Грађевинска браварија

Грађевинска браварија

Грађевинска браварија

Грађевинска браварија

Таласаста плетива

Таласаста плетива

Таласаста плетива

Таласаста плетива

Лимарија

Лимарија

Лимарија

Лимарија

Кровопокривачки радови

Кровопокривачки радови

Кровопокривачки радови

Кровопокривачки радови

Металне конструкције

Металне конструкције

Металне конструкције

Металне конструкције

Металне конструкције

Металне конструкције

Металне конструкције

Расвјетни стубови

Расвјетни стубови

Расвјетни стубови

Остали производи

Остали производи

Остали производи

Остали производи

Предузеће "Чекић" д.о.о производи: грађевинску браварију, ограде, таласаста плетива, лимарију, кровопокриваче, металне конструкције, металне стубове за расвјету и друге намјене каo и остале металне производе.

Предузеће "Чекић" д.о.о производи: грађевинску браварију, ограде, таласаста плетива, лимарију, кровопокриваче, металне конструкције, металне стубове за расвјету и друге намјене каo и остале металне производе.

Поред тога, нудимо сљедеће услуге:

- достава наручених производа

- монтажа свих врста металних производа из властите производње

- постављање производа и свих врста металних контрукција.

Осим тога, посједујемо ISO:9001 сертификат.

Контакт

Бановић Страхиње 28, Градишка

Телефон: +387 (0)51 816 999
Факс: +387 (0)51 816 999

Е - пошта: cekicdoo@yahoo.com
Веб сајт: http://cekic-gradiska.com

PROJEKAT UNAPREĐENJA LOKALNOG RAZVOJA (GOLD)

Ова веб страница је припремљена уз подршку Америчке агенције за међународни развој (USAID) и Шведске међународне агенције за развој и сарадњу (Sida). Садржај ове веб странице је искључива одговорност општине Градишка и не одражава нужно ставове USAID-а, Sida-е или влада Сједињених Америчких Држава или Шведске.