• +387 51 810 300
  • nacelnik.opstine@opstina-gradiska.com

Артинг Инвест д.о.о.

  • Све
  • Артинг Инвест д.о.о.


Артинг Инвест д.о.о.

Артинг Инвест д.о.о.

Артинг Инвест д.о.о.

Артинг Инвест д.о.о.

Артинг Инвест д.о.о.

Артинг Инвест д.о.о.

Артинг Инвест д.о.о.

Артинг Инвест д.о.о.

Основна дјелатност предузећа је извођење свих грађевинских, грађевинско-занатских и инсталерских радова. Досадашњи успјех представљају изграђени високо квалитетни објекти. У изградњи објеката примјењују се најсавременије технологије, материјали и опрема која омогућује брз и ефикасан рад.

Предузеће "Arting Invest" је у приватном власништву, а основано је фебруара 1998. године. Основна дјелатност је извођење свих грађевинских, грађевинско-занатских и инсталерских радова. У самом почетку запошљавало је 12 радника, а данас је тај број знатно повећан и то на 106 стално запослених радника, док у грађевинској сезони, на одређено вријеме, запошљава још 30-50 грађевинских радника.

Досадашњи успјех представљају изграђени високо-квалитетни објекти. До краја 2009. године ГП "Arting Invest" је изградило у земљи и иностранству (Руска Федерација) око 67.750 м2 стамбеног простора, 48.150 м2 пословног простора и 11.500 м2 производно-индустријских објеката.  Наведене изграђене површине се налазе у више од деведесет изграђених објеката (више од 80 објекта у земљи и 8 у Руској Федерацији).

У изградњи објеката примјењују се најсавременије технологије, материјали и опрема која омогућује брз и ефикасан рад. Томе посебно доприносе и властити пројектантски капацитети за пројектовање објеката и технологије грађења, као и пројектни бирои који се налазе у Градишци, Бањалуци, Српцу и Москви. Сви до сада изграђени објекти су завршени у планираним роковима и са високим квалитетом захваљујући високо-стручном кадру и комплетности савремене опреме и механизације. ГП "Arting Invest" дугорочно планира развој у својој дјелатности, како у земљи тако и у иностранству.

Контакт

М.Г.Николајевича 3, Градишка

Телефон: +387 (0)51 813 853 +387 (0)51 815 825 +387 (0)51 815 823

Е - пошта: artinginvest@gradiska.com
Веб сајт: http://www.arting-invest.com

PROJEKAT UNAPREĐENJA LOKALNOG RAZVOJA (GOLD)

Ова веб страница је припремљена уз подршку Америчке агенције за међународни развој (USAID) и Шведске међународне агенције за развој и сарадњу (Sida). Садржај ове веб странице је искључива одговорност општине Градишка и не одражава нужно ставове USAID-а, Sida-е или влада Сједињених Америчких Држава или Шведске.