Гончин д.о.о

  • Све
  • Гончин д.о.о.


Гончин д.о.о.

Гончин д.о.о.

Гончин д.о.о.

Гончин д.о.о.

Гончин д.о.о.

Гончин д.о.о.

Гончин д.о.о.

Гончин д.о.о.

Гончин д.о.о.

Гончин д.о.о.

Гончин д.о.о.

Фирма се бави производњом радне одјеће, специјалне намјене (водоотпорне - ватроотпорне) и као таква је једина у широј регији. 95% својих производа пласира на ино-тржиште, а све послове има унапред договорено.

Искуство власника садашње фирме Гончин д.о.о датира још од 1974. године када је био запослен у текстилној индустрији. Године 1989. оснива се занатска радња за производњу женске модне одјеће са 3 до 4 запослена радника. Због дешавања на овим просторима од 1992. до 2001. године прекида се производња, а 2002. године оснива се Гончин д.о.о.

 Од тог момента фирма креће у прогресиван развој и са властитим средствима улази у планиран процес ширења у смислу повећања броја и модернизације машина, повећањем инфраструктурних објеката као и броја запослених радника. Тако је Гончин д.о.о. данас израстао у модерну конципирану фирму која послује по европским стандардима. Сједиште фирме се налази у Градишци покрај магистралног пута Градишка - Бања Лука. Послује у властитом производном комплексу на површини од 1200 m
2 који у потпуности задовољава све услове за несметано обављање производње.

Са тренутно 80 запослених радника (који су стручно оспособљени за обављање дјелатности) и са свим потребним машинама и алатима спремна је да квалитетно и на вријеме одговори свим захтјевима тржишта.

Фирма се бави производњом радне одјеће, специјалне намјене (водоотпорне - ватроотпорне) и као таква је једина у широј регији. 95% својих производа пласира на ино-тржиште, а све послове има унапред договорено.

 Гончин д.о.о. посједује сертификате ISO:9001, ISO:14001. Из свега презентованог се јасно препознаје да је Гончин д.о.о. једна од респектабилних фирми из текстилне бранше, како на општини Градишка тако и на подручју цијеле РС, а као таква је и важан чинилац привреде истих.

Контакт

Пут српске војске 128, Градишка

Телефон: +387 (0)51 837 400
Факс: +387 (0)51 837 401

Е - пошта: goncindoo@hotmail.com
Веб сајт: http://goncindoo.com