• +387 51 810 300
  • nacelnik.opstine@opstina-gradiska.com

Građevinarstvo


Koming-Pro d.o.o.

  • Vidovdanska bb, Gradiška
  • +387 (0)51 815 004

Firma je specijalizovana u oblasti projektovanja, izgradnje i održavanja telekomunikacionih, i drugih (ICT) mreža i do sad je izgradila preko 600 km lokalnih, regionalnih i međunarodnih optičkih spojnih puteva, preko 30 kompleksnih telekomunikacionih objekata, uključujući i lokalnu kablovsku mrežu koja trenutno ima preko 14.000 privatnih i poslovnih korisnika.

Opširnije

Gradid inženjering d.o.o

  • Miloša Crnjanskog 39, Gradiška
  • +387 (0)51 830 330

Od zanatske radnje koja se bavila izvođenjem građevinskih radova prerasla je u preduzeće koje pribavlja lokacije za gradnju, projektuje, finansira gradnju, izvodi građevinske radove i prodaje novoizgrađene stambene i poslovne prostore.

Opširnije

Arting Invest d.o.o.

  • M.G.Nikolajeviča 3, Gradiška
  • +387 (0)51 813 853 +387 (0)51 815 825 +387 (0)51 815 823

Osnovna djelatnost preduzeća je izvođenje svih građevinskih, građevinsko-zanatskih i instalerskih radova. Dosadašnji uspjeh predstavljaju izgrađeni visoko kvalitetni objekti. U izgradnji objekata primjenjuju se najsavremenije tehnologije, materijali i oprema koja omogućuje brz i efikasan rad.

Opširnije

Trgoturs - Ilinčić

  • Petra Mrkonjića 24, Gradiška
  • +387 (0)65 519 556

Trgoturs-Ilinčić je preduzeće čija je osnovna djelatnost ekslpoatacije pijeska i šljunka iz riječnog korita Save, te radovi niskogradnje i održavanje puteva, sportskih terena i slično.

Opširnije


PROJEKAT UNAPREĐENJA LOKALNOG RAZVOJA (GOLD)

Ova veb stranica je pripremljena uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju (Sida). Sadržaj ove veb stranice je isključiva odgovornost opštine Gradiška i ne odražava nužno stavove USAID-a, Sida-e ili vlada Sjedinjenih Američkih Država ili Švedske.